Nowy numer 43/2020 Archiwum

Ostatni dzwonek! Informator o szkołach katolickich

W większości szkół katolickich terminy rekrutacji dobiegają końca. Poniżej przedstawiamy wybrane szkoły, w których można jeszcze składać dokumenty.

Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 74 im. bł. Honorata Koźmińskiego
Ul. Smoleńskiego 31, tel. 22 832 27 07, smolenskiego.edu.pl. Szkoła prowadzi rekrutację do dwóch klas pierwszych. Termin składania dokumentów do końca kwietnia. Podstawówkę prowadzi Zgromadzenie Sióstr Imienia Jezus. W szkole obowiązują mundurki. Czesne (płacone przez 10 miesięcy): jedno dziecko - 1150 zł, dwoje - 1800 zł, troje i więcej 2300 zł. Wpisowe - 1000 zł.

Liceum Ogólnokształcące Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II
Ul. M. Grzegorzewskiej 10, tel. 22 641 52 09, spprzymiejp2.pl, loprzymierze.edu.pl. Liceum prowadzi nabór do dwóch klas pierwszych. Zapisy na egzamin: do 27 marca. Szkoła oferuje autorskie programy z językowy, humanistyczny i matematyczny oraz samodzielny wybór rozszerzonych przedmiotów od pierwszej klasy liceum. Czesne: 1100 zł (za 12 miesięcy), 1320 zł (za 10 miesięcy). Wpisowe: 1000 zł.

Katolicki Zespół Edukacyjny im. ks. Piotra Skargi
Ul. Bema 73/75, tel. 22 631 90 20, skarga.edu.pl. Nabór prowadzony jest do klas: zerowej, pierwszej i uzupełniający do klasy siódmej o profilu ogólnym i matematycznym. Termin składania dokumentów do zerówki i klasy pierwszej: do 31 marca, klasy siódmej: do 30 kwietnia. Czesne: jedno dziecko - 1200 zł, dwoje - 2220 zł, troje - 3060 zł. Wpisowe: 1000 zł.

Liceum Ogólnokształcące Niepublicznego Kolegium Św. Stanisława Kostki
Ul. Bobrowiecka 9 (budynek A), tel. 22 559 21 10, liceumpolonijne.edu.pl. Szkoła specjalizuje się w kształceniu dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu. Termin składania dokumentów: do 30 czerwca. Podanie o internat do 30 kwietnia. Czesne (płatne przez 10 miesięcy): od 500 do 950 zł. Wpisowe: 500 zł (250 zł - Polonia). W ramach Kolegium działa też Szkoła Podstawowa Niepubliczna Kolegium św. Stanisława Kostki.

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek im. bł. Siostry Alicji Kotowskiej
Ul. Czerniakowska 137, tel. 22 841 38 54, nazaretanki.edu.pl. Szkoła podstawowa prowadzi rekrutację do klasy pierwszej podstawowej męskiej i żeńskiej oraz do pierwszej klasy żeńskiego liceum i drugiej z międzynarodową maturą. Liceum otwiera klasy o trzech profilach: ogólny, dwujęzyczny i przygotowujący do matury międzynarodowej. Szkoła posiada internat. Czesne w cyklu 10-miesięcznym: 900-1150 zł (szkoła podstawowa) i 1100-2100 zł (liceum) miesięcznie. Rabaty dla rodzeństwa. Wpisowe do liceum: 1000-1800 zł, szkoła podstawowa: 1000 zł. Internat: 600 zł miesięcznie. Spotkania informacyjne: 4 kwietnia o godz. 10 dla kandydatów do szkoły podstawowej i o godz. 11 dla LO. Składanie dokumentów rekrutacyjnych do 15 kwietnia.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. R. Archutowskiego
Ul. Dewajtis 3, tel. 22 839 08 40, archutowski.edu.pl. Rekrutacja prowadzona jest do trzech pierwszych klas o profilu: humanistycznym, matematycznym i przyrodniczym. Termin składania wniosków: od 11 maja do 23 czerwca. Spotkanie informacyjne: 28 marca, godz. 11.30. Nie ma czesnego.

Prywatne Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny
Ul. Piękna 24/26, tel. 22 621 52 54, platerki.pl. Towarzystwo Oświatowe im. Cecylii Plater-Zyberkówny prowadzi w Warszawie Szkołę Podstawową Żeńską z oddziałami dwujęzycznymi, Szkołę Podstawową Męską z oddziałami dwujęzycznymi oraz koedukacyjne Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi. Obowiązują mundurki. Szkoła posiada własną kuchnię. Terminy spotkań rekrutacyjnych do liceum: 21 marca godz. 10, 4 kwietnia godz. 10, 27 kwietnia godz. 18. Placówka prowadzi rekrutację do klasy zerowej i pierwszej. Spotkania indywidualne dyrekcji z rodzicami: od 17 do 20 marca. Czesne na każdym poziomie nauczania: 1500 zł płatne przez 10 miesięcy. Wpisowe: 2000 zł - w szkołach podstawowych i 2350 zł dla kandydatów do liceum. Rozbudowany system zniżek i program stypendialny.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej
Ul. Modrzewiowa 41, Podkowa Leśna, tel. 22 729 12 81, szkola2.pl. Szkoła prowadzi nabór do klasy zerowej i pierwszej. Placówka założona w 1989 r. przez Klub Inteligencji Katolickiej. Termin składania dokumentów: do 30 marca. Czesne: 900 zł, płatne przez cały rok. Wpisowe: 1000 zł.

Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Łazach
Ul. Wiejska 2, Łazy-Magdalenka, tel. 22 757 70 31, magdalenka.edupage.org. Szkoła otwiera trzy pierwsze klasy liceum. W szkołach nie ma czesnego, klasy do 28 osób. Dzień otwarty dla kandydatów do LO: 28 marca godz. 10. Termin składania dokumentów: od 11 maja do 23 czerwca. Obowiązuje rozmowa rekrutacyjna.

Szkoła Podstawowa Sióstr Rodziny Maryi w Markach
Ul. Kasztanowa 21, Marki, tel. 22 781 10 30, szkola.rodzinamaryi.pl. Szkoła prowadzi rekrutację do klasy pierwszej, trzeciej, czwartej, piątej i szóstej. Dzień otwarty: 21 marca w godzinach 9-12. Termin składania dokumentów: do 24 kwietnia. Czesne: 500 zł. Wpisowe: 400 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Ul. Nocznickiego 7, tel. 22 864 92 50, spr3bielany.edu.pl. Rekrutacja odbywa się do klasy I oraz uzupełniająca do klas od 2 do 7. W klasach 1-3 wprowadzane są elementy pedagogiki Montessori, w starszych - program nauczania włączającego metodę CLIL (zintegrowane nauczanie języka obcego i przedmiotów niejęzykowych, takich jak geografia, biologia, chemia) oraz autorski program nauczania matematyki pod patronatem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Czesne w systemie 12-miesięcznym: 1250 zł za pierwsze dziecko, 1160 zł za drugie i 1060 zł za kolejne. Uczniowie kl. VIII roczną kwotę czesnego płacą w 10-miesięcznych ratach. Wpisowe: 1000 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego
Ul. Racławicka 14, tel. 22 845 17 42, sp.spr.edu.pl. Rekrutacja prowadzona jest do dwóch klas pierwszych. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przymierze Rodzin. Nasza szkoła, nazywana "Biedronkami" z powodu swojego patrona i starej siedziby przy ulicy Biedronki, mieści się w budynku sióstr franciszkanek na Starym Mokotowie. W części klas 1-3 nauka prowadzona jest z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori.

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 Sióstr Niepokalanek im. bł. Matki Marceliny Darowskiej
Ul. Jerzego Zaruby 2, tel. 22 649 38 26, szkolaniepokalanek.com. Prowadzona w Warszawie przez niepokalanki od 1990 r., na Ursynowie działa od 2001 r. Nawiązuje do tradycji zapoczątkowanej przez bł. Matkę Marcelinę, założycielkę zgromadzenia. W szkole obowiązuje jednolity strój. Nabór na rok szkolny 2019/2020 prowadzony jest do dwóch klas I. Pierwszeństwo w przyjęciu ma rodzeństwo i dzieci kończące Prywatne Przedszkole Sióstr Niepokalanek.

Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28 im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej
Ul. Azaliowa 10, tel. 22 815 20 53, felicjanki.edu.pl. Szkoła prowadzi rekrutację do pierwszej klasy. Placówka w Marysinie Wawerskim założona w 1911 r. przez Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo, wykształciła ponad 4 tys. dzieci. Szkoła przyjmuje dziewczęta i chłopców. Filarem wychowania są trzy wartości: prawda, braterstwo, wiara. Od pierwszej klasy prowadzona jest nauka języka angielskiego. Obowiązują mundurki. Termin składania dokumentów: do 20 marca. Czesne: 600 zł, płatne przez 12 miesięcy. Wpisowe: 50 zł.

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 im. Świętej Rodziny w Otwocku-Świdrze
Ul. H. Kołłątaja 80/82, Otwock, tel. 22 788 29 78, swietarodzina.edu.pl. Szkoła prowadzi nabór do zerówki i klasy pierwszej. Placówkę prowadzi Fundacja „Posłaniec”, założona przez Misjonarzy Świętej Rodziny, którzy sprawują nad szkołą opiekę duchową. Obowiązują mundurki. Kameralne klasy do 18 uczniów. Termin składnia dokumentów: do 13 marca. Czesne: 835 zł za pierwsze i drugie dziecko, do 50 proc. zniżki za trzecie dziecko. Wpisowe: 1300 zł (650 zł za kolejne dzieci).

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim
Ul. Poznańska 183, Ożarów Mazowiecki, tel. 22 722 46 15, szkola-ozarow.pl. Szkoła prowadzi nabór do klasy pierwszej i czwartej. Od pierwszej klasy obowiązują dwa języki obce. Placówkę prowadzi Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Prowincji Chrystusa Króla (księża pallotyni). Termin składania dokumentów: do 14 marca. Wpisowe: 700 zł.

Katolickie Liceum Humanistyczne im. św. Jadwigi Królowej Polski w Otwocku
Ul. Żeromskiego 6, Otwock, tel. 22 779 36 96, klhotwock@wp.pl. Działa od 1991 r. na terenie parafii księży pallotynów.

Katolicki Zespół Edukacyjny "Ogrodowa” Federacji Sodalicji Mariańskich
Ul. Ogrodowa 3a, tel. 22 620 36 58, www.ogrodowa.pl.  Szkoła prowadzi nabór do klasy zerowej i pierwszej. Uczniowie mają do wyboru dwie ścieżki kształcenia w zakresie języka angielskiego: rozszerzoną z dwoma obowiązkowymi językami oraz dwujęzyczną polsko-angielską. Rekrutacja trwa cały rok. Czesne: 1150 zł za jedno dziecko, zniżki na rodzeństwo. Federacja prowadzi także Liceum Ogólnokształcące, szczegóły dotyczące rekrutacji w sekretariacie szkoły.

I Katolickie Liceum Społeczne
Ul. Bobrowiecka 9, tel. 22 643 53 38, ikls.edu.pl. Rekrutacja prowadzona jest klasy pierwszej i uzupełniająca do wyższych klas. Szkołę prowadzi Fundacja im. Stanisława Konarskiego. Profile z rozszerzeniami: j. angielski, geografia, WOS, chemia, biologia, historia, klasy do 12 osób.

Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Władysławowie
Ul. Wojska Polskiego 31, Władysławów, tel. 728 47 34 34, szkolawmagdalence.pl. Szkoła prowadzi rekrutację do pierwszej klasy. Placówka powstała w 2014 r. z inicjatywy rodziców i działa na terenie parafii w Magdalence. Zapisy do szkoły trwają cały rok. Dzień otwarty: 15 marca o godz. 11. Czesne: 600-1000 zł, zniżki dla rodzeństwa uczącego się w szkole i rodzin wielodzietnych, płatne przez cały rok. Wpisowe 950 zł.

Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. Ks. Bronisława Markiewicza i Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach
Al. Piłsudskiego 248/252, Marki-Struga, tel. 22 122 50 48, szkolawmarkach.pl. W szkole podstawowej prowadzony jest nabór do klasy pierwszej. Placówka stawia na języki. Dzień otwarty w liceum: 19 maja godz. 16. Dzień otwarty w podstawówce: 14 marca godz. 10. Termin składania dokumentów do szkoły podstawowej: do 20 kwietnia. Czesne w LO i w podstawówce: 500 zł (płatne od 1 lipca 2020 r.). Wpisowe: 350 zł.

Szkoły Sióstr Zmartwychwstanek
Ul. Krasińskiego 31, tel. 22 663 87 77, szarotka.edu.pl. Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Zmartwychwstanek im. bł. s. Alicji Kotowskiej prowadzi nabór do klasy pierwszej oraz do niepublicznej klasy siódmej. Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego prowadzi nabór do klasy pierwszej. Rekrutacja trwa do końca marca. Czesne w klasach 1-3: 850 zł płatne przez 12 miesięcy. W klasie 4: 1020 zł płatne przez 10 miesięcy. Wpisowe: 500 zł.

Katolicka Szkoła Podstawowa Fundacji na rzecz Rodziny
Ul. Przy Bażantarni 3, tel. 22 859 20 40, kspursynow.edupage.org. Rekrutacja prowadzona jest od klas 1-7. Termin składania dokumentów: do 10 marca. Czesne w szkole płatne 12 miesięcy: 780 zł. Wpisowe: 1500 zł. Przedszkole: 720 zł, wpisowe: 1200 zł.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama