Nowy numer 18/2021 Archiwum

Bp Jarecki do AK: Bądźcie uczniami-misjonarzami

- Dziś trzeba do rzeczywistości tego apostolskiego stowarzyszenia podejść w sposób kreatywny, otwierając się na powiew Ducha Świętego - mówił pierwszy asystent kościelny ruchu w 25-lecie istnienia AK.

- Dziękujemy Bogu za inspirację i zaangażowanym ludziom, począwszy od papieża Jana Pawła II po szeregowych członków, za ich zaangażowanie. Akcja Katolicka powstała na fundamencie bardzo zdrowego fermentu, jakim były zespoły synodalne. W 25. rocznicę reaktywacji modlitewnie składamy podziękowanie - mówił bp Piotr Jarecki, wspominając początki odnowionej Akcji Katolickiej: powstawanie jej statutu, projektowanie symboli graficznych, tworzenie Biura Krajowego, biblioteki, pielgrzymki i formację, inicjowanie 11 Tygodni Społecznych i Społecznego Laboratorium Wiary. Nawiązując do niedawnego spotkania papieża Franciszka z przedstawicielami włoskiej Akcji Katolickiej, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej przypomniał, że AK jest ruchem Kościoła powszechnego.

- Akcja Katolicka to aktywność, ale kto jest aktywny w AK: człowiek czy może Ktoś inny? Papież podaje genialną wskazówkę: aktywny jest Jezus w nas i przez nas. Pierwszym kryterium charakteru kościelnego zrzeszeń laikatu, przede wszystkim Akcji Katolickiej, jest realizacja powołania każdego chrześcijanina do świętości - mówił bp Piotr Jarecki, przywołując 30. punkt adhortacji Christifideles laici z 1988 r. - To świadomość, że jestem aktywny "z inspiracji". Nie działam tylko sam, ale ponieważ zachowuję łączność z moim Panem Jezusem Chrystusem, wierzę, że On działa przeze mnie, bo staram się być w stanie łaski uświęcającej - doprecyzował, dodając, że członkowie Akcji Katolickiej powinni zachować tożsamość uczniów-misjonarzy.

Nawiązując do czytań mszalnych, bp Piotr Jarecki wskazywał, że AK przez swoją aktywność ma szukać syntezy pomiędzy Słowem Bożym a konkretnym życiem, czynić wiarę wcielonym doświadczeniem. Nie powinna ograniczać się też do powtarzania pięknych teorii, czystych wartości i zasad, wiarę powinna czynić zaczynem konkretu życia. Otwarcie na Ducha św. powinno prowadzić Akcję Katolicką do wielkiej kreatywności, bo dzisiejsza dynamiczna rzeczywistość wymaga nowych rozwiązań. Jej członkowie nie powinni się bać nowości i zmian.

"Uległość Duchowi św. jest rewolucyjna, rewolucyjny jest Jezus Chrystus, ponieważ rewolucyjne jest Wcielenie, rewolucyjne jest Zmartwychwstanie. Akcja Katolicka winna nadawać nowe znaczenie rewolucyjności i nie bać się nowości" - przytoczył słowa papieża Franciszka. 

- Dziś trzeba do rzeczywistości tego apostolskiego stowarzyszenia podejść w sposób kreatywny, otwierając się na powiew Ducha św. Strukturalizm i struktury nie powinny tego Ducha tłamsić. Musimy się czuć wolni - apelował bp Piotr Jarecki, dodając że katolickość ruchu oznacza, że jego aktywność nie zna granic. - Członek Akcji Katolickiej powinien mieć więc przekonanie bycia z wszystkimi i dla wszystkich. Mamy stawać się dla innych bliźnimi - dodał.

Wskazał również, że często mylona jest droga do świętości ludzi świeckich i duchownych.

- Często duchowni wchodzą na drogę świeckich, a świeccy na drogę duchownych. Przestrzegajcie się przed tym. Wasza świeckość jest bogactwem dla katolickości Kościoła. To świeccy mają przekształcać świat w kierunku Królestwa Bożego - mówił biskup Jarecki, podkreślając że AK ma promować również polskość, być krzewicielką zdrowego patriotyzmu, który nie powinien przybierać kształtu błędnego nacjonalizmu. Powinna być też krzewicielką kultury narodowej, inspirowanej od tysiąca lat chrześcijaństwem. 

- AK prowadzi dziś działalność w pluralistycznej rzeczywistości. Powinna w swoich członkach kształtować postawę synodalności, bycia Kościołem dialogu. Nie tyle sprzeciwu wobec świata, nowej dialogicznej ewangelizacji - stwierdził. - Akcjo Katolicka w Polsce, jesteś potrzebna Kościołowi i Ojczyźnie. Nie ustawaj w drodze. Bądź kreatywna, nie bój się nowości, ufaj Bogu i człowiekowi - życzył bp Piotr Jarecki.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama