Nowy numer 30/2021 Archiwum

Kucharz, elektrotechnik, dietetyk

Pięciu kleryków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie przyjęło 15 maja święcenia diakonatu.

Dziś zmieniło się najwięcej, bo z osoby świeckiej diakon staje się duchownym. Przyrzeka się celibat, odmawianie brewiarza, posłuszeństwo biskupowi na całe życie – mówi alumn Bartosz Marciniak z VI roku WMSD w Warszawie, który z rąk bp. Michała Janochy przyjął w Świątyni Opatrzności Bożej święcenia w stopniu diakonatu.

Pięciu kandydatów w wieku od 25 do 47 lat złożyło przyrzeczenie posłuszeństwa biskupowi i jego następcom, zobowiązało się także do zachowania celibatu i odmawiania liturgii godzin, czyli brewiarza. Piotr Kostrzewa ma 25 lat, pochodzi z parafii św. Pawła Apostoła w Zakręcie, w diecezji warszawsko-praskiej. Przed wstąpieniem do seminarium przez rok studiował dietetykę na SGGW. Od najmłodszych lat służył przy ołtarzu, był również lektorem w duszpasterstwie akademickim św. Anny. – W seminarium zakochałem się w słowie Bożym i odkryłem w sobie pasję do filozofii współczesnej, fenomenologii życia oraz do duchowości Ignacego Loyoli – podkreśla nowy diakon. Jego ulubionym fragmentem z Pisma Świętego są słowa z pierwszego Listu św. Jana: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim”. W tym samym wieku jest Łukasz Krymel z Woli Boglewskiej, nieopodal Grójca. Do seminarium wstąpił po roku studiów na wydziale finansów i rachunkowości w Łodzi. Podobnie Szymon Migalski, 39-latek pochodzący z Częstochowy, który ukończył elektrotechnikę na Politechnice Częstochowskiej, a na Uniwersytecie w Cardiff uzyskał doktorat. – Moje pasje to teologia duchowości, szczególnie Karmelu, oraz słowo Boże, dobra teologia. Oczywiście największą pasją jest Chrystus i mam nadzieję, że z tej relacji miłości zrodzi się jeszcze większa miłość do ludzi, którym przyjdzie mi służyć – mówi. Z gotowym zawodem do seminarium wstąpił również Bartosz Marciniak, 27-latek z parafii Ofiarowania Pańskiego na Ursynowie. – Uczyłem się w technikum gastronomicznym w Warszawie, po czym, po zdanej maturze, wstąpiłem do seminarium. Moją pasją, poza gotowaniem, jest również muzyka – przez kilka lat byłem organistą. Fascynuje mnie także Pismo Święte – przyznaje. W gronie nowych diakonów znalazł się też Paweł Skowron, najstarszy z nowo wyświęconych diakonów. 47-latek z parafii Szewna koło Ostrowca Świętokrzyskiego kilkanaście lat spędził poza granicami Polski. – Będąc tam, zrozumiałem, iż Pan Jezus ma dla mnie inny plan na życie – wyznaje. Za nowych duchownych, podczas specjalnej nowenny, modliło się całe seminarium. – W tej dziewięciodniowej modlitwie wymieniani są z imienia wszyscy mający przyjąć święcenia. Są w niej m.in. takie słowa: „aby każdy z nich stał się sługą wszystkich”, bo diakonat jest dla posługi. Chodzi o to, żeby każdy z nas był sługą wszystkich – wyjaśnia dk. Bartosz Marciniak. Bezpośrednim przygotowaniem do diakonatu były tygodniowe rekolekcje pod kierunkiem ojca duchownego ks. Pawła Walkiewicza. Nowo wyświęceni diakoni będą mogli podczas liturgii czytać Ewangelię i głosić homilie. Mogą także przewodniczyć obrzędom chrztu świętego, błogosławić śluby, udzielać Komunii Świętej, nosić wiatyk chorym, przewodniczyć pogrzebom oraz spełniać dzieła miłosierdzia. Do końca roku akademickiego 2020/2021 nowo wyświęceni diakoni będą posługiwali podczas Mszy Świętych w kościele seminaryjnym na Krakowskim Przedmieściu oraz będą przewodniczyli liturgii godzin i różnym nabożeństwom. We wrześniu diakoni zostaną skierowani do parafii archidiecezji warszawskiej na roczne praktyki diakońskie, gdzie pod okiem proboszczów będą zdobywali doświadczenie duszpasterskie, zanim jeszcze zostaną księżmi. Dla nich diakonat jest etapem w drodze do święceń prezbiteratu. Zanim to jednak nastąpi, w ciągu najbliższego roku każdy z diakonów obroni pracę magisterską z wybranej dziedziny teologii. Wymagane jest bowiem, aby każdy przyszły kapłan ukończył studia magisterskie z teologii. Warszawscy seminarzyści zdobywają dyplomy na Akademii Katolickiej w Warszawie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama