Pokonać bierność w Kościele. Czwarte spotkanie synodalne

Tym razem w Domu Arcybiskupów Warszawskich dyskutowano m.in. o odpowiedzialności za wspólnotę parafialną, funkcjonowaniu rad duszpasterskich i ekonomicznych.

Uczestnicy spotkania diecezjalnego rozmawiali m.in. o tym, jak sprawowana jest władza w Kościele lokalnym, o odpowiedzialności za wspólnotę parafialną, funkcjonowaniu rad duszpasterskich i ekonomicznych.

Bp Piotr Jarecki, który przewodniczył spotkaniu, w komentarzu do czytań odniósł się do różnego rodzaju konfliktów w Kościele. Zwrócił uwagę na troskę o to, by różnice zdań nie niweczyły dzieła ewangelizacji. Podkreślił, że rozwiązywanie problemów powinno odbywać się wspólnotowo, synodalnie, z otwarciem się na Ducha Świętego.

W homilii poruszył także temat "uaktywnienia ochrzczonych", zarówno świeckich, jak i duchownych, ale przestrzegał przed mieszaniem ról. Zdaniem bp. Jareckiego, gdy aktywny parafianin zaczyna naśladować księży, mamy do czynienia z klerykalizowaniem świeckich. I odwrotnie: gdy ksiądz staje się ekspertem np. w budownictwie czy ekonomii bardziej niż w sprawach duchowych, grozi mu zeświecczenie.

Biskup podkreślił też, że świeccy nie mogą ograniczać swej aktywności i zaangażowania tylko do wnętrza Kościoła, ale powinni działać także w społeczeństwie. Zachęcał do modlitwy nie tylko o powołania kapłańskie, lecz także o "dojrzałe powołania świeckich", aby ich formacja duchowa prowadziła do zaangażowania w świecie, do którego są posłani.

W relacjach z dyskusji podkreślano, że w wielu dużych parafiach głos świeckich jest słuchany, choć czasem brakuje kolegialności. Na ogół funkcjonują rady parafialne, choć dostrzeżono, że niezbyt często uwzględniają one "równorzędne partnerstwo" czy "kobiecą perspektywę". Bywa, że władzy nie towarzyszy umiejętność zarządzania. W jednej z grup apelowano, by nie marnować talentów osób, które "nie wpisują się w standardy czy schematy funkcjonujące w parafii".

Uczestnicy spotkań w grupach zwrócili uwagę, że potrzeba księży, którzy byliby przewodnikami w wierze, ekspertami od duchowości, gotowymi angażować się na sto procent. Wspomnieli też, że do zadań i odpowiedzialności się dorasta, spotkanie wymaga zaś "zejścia z piedestału" i pokory.

W relacjach z grup przewijały się też odniesienia do obecnej sytuacji uchodźców z Ukrainy.

– Może odpowiedź na ich potrzeby pomoże nam dostrzec swoją sprawczość – mówili świeccy.

Jeden z księży relacjonujący pracę swojej grupy podkreślał, że rolą kapłana jest zapraszanie świeckich do współpracy, inspirowanie, stwarzanie przestrzeni do tego, by szukać nowych form głoszenia Ewangelii. Ważna jest prostota, autentyczność zarówno kapłana, jak i członków wspólnoty parafialnej, by odpowiadać na nowe wyzwania.

Następne spotkanie synodalne na poziomie diecezjalnym odbędzie się 19 kwietnia w Domu Arcybiskupów Warszawskich o godz. 18. Jego tematem będzie "Synodalność metodą Kościoła misyjnego".

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..