Nowy numer 48/2022 Archiwum

4000 nowych studentów na 45 kierunkach

Chcemy być busolą, która uczy odróżniania dobra od zła, poprzez kształcenie przyszłych elit naszego społeczeństwa - mówił podczas inauguracji roku akademickiego rektor UKSW.

Uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego 2022/2023 na UKSW, która zgromadziła wspólnotę akademicką i zaproszonych gości, odbyła się 7 października w auli im. Roberta Schumana na kampusie przy ul. Wóycickiego.

– Przyszłość ojczyzny i narodu w dużej mierze zależy od tego, jaki poziom reprezentują polskie uczelnie i ich wykładowcy – mówił w przemówieniu inauguracyjnym ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW, przywołując wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej naszej Uczelni. – Powiem krótko: UKSW otrzymało bardzo dobrą ocenę. Sześć dyscyplin uzyskało kategorię A+ lub A, a 12 dyscyplin kategorię B+. Po ewaluacji mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 18 dyscyplinach i doktora habilitowanego również w 18 dyscyplinach. Rektor UKSW mówił z dumą o ukończonym wiosną tego roku, nowocześnie wyposażonym budynku Wydziału Medycznego Collegium Medicum, a także o podpisaniu licznych umów uczelni ze szpitalami warszawskimi, będącymi dobrą bazą kliniczną dla naszym studentów.

Wśród ważnych nowo otwartych jednostek uczelni rektor wymienił Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej, pomagające w przygotowaniu kadr w krajach objętych prześladowaniami religijnymi, mającą integrować środowiska polonijne Fundację Pro Polonia, a także Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Liderów Transformacji Cyfrowej, Centrum Analiz Bezpieczeństwa oraz Centrum Gospodarki Światowej. Jako najnowszą planowaną inwestycję ks. prof. Czekalski wymienił Centrum Symulacji Medycznej. Szczególną zaś uwagę podczas swego wystąpienia poświęcił trzeciemu kampusowi uczelni w Dziekanowie Leśnym z Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym, który zostanie otwarty w październiku.

– Będzie to ważny na mapie aglomeracji warszawskiej ośrodek wdrożeniowy, w którym gospodarka spotyka się z nauką –  podkreślił ks. prof. Czekalski.

Rektor UKSW, zwracając się do nowo przyjętych studentów, przypomniał, że rozpoczęli studia na uczelni państwowej, ale o korzeniach chrześcijańskich.

– Pamiętajmy, że nawet jeśli świat będzie nam powtarzał, że Bóg umarł, my naszą działalność badawczą i dydaktyczną zawsze będziemy odnosić do transcendencji, do najwyższej prawdy, którą jest On sam – Bóg – powiedział rektor. ­– Jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie chcemy być busolą, która uczy odróżniania dobra od zła, poprzez kształcenie przyszłych elit naszego społeczeństwa, dobrze wykształconych i uformowanych, które potrafią ponieść w świat to, co najlepsze i najbardziej wartościowe – zadeklarował.

Do nowych uniwersyteckich inwestycji i inicjatyw UKSW nawiązał obecny na inauguracji prof. Przemysław Czarnek.

– Gratuluję wszystkich inicjatyw, które są niezwykle potrzebne i z których UKSW słynie. W tym wszystkim chodzi o to, by nauka przekładała się na życie, na praktykę, na gospodarkę - mówił minister edukacji i nauki, apelując do rektorów uczelni, także obecnych na inauguracji roku akademickiego, by nie podejmowali pochopnych, krzywdzących studentów decyzji o nauce zdalnej. – Uniwersytet bez studentów jest tylko w połowie tym, czym powinien być – mówił, zapewniając zebranych, że projekt ustawy zamrażającej cenę energii, zostanie wkrótce przyjęty.

Nawiązując do kwestii niedoborów finansowych, o których mówił w swoim wystąpieniu rektor UKSW. min. Przemysław Czarnek przekazał na badania naukowe i rozwój Uczelni kwotę 8 883 123,40 zł. 

Inauguracja roku akademickiego zbiegła się w czasie z 60. rocznicą rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, co nastąpiło 11 października 1962 r. Temu ważnemu wydarzeniu w historii Kościoła poświęcił wykład inauguracyjny zatytułowany „Vaticanum II (1962-2022) Radość i nadzieja, smutek i lęk”, o. Zdzisław J. Kijas OFMConv, profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury w Rzymie i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

O. prof. Kijas, przywołując słowa papieża Pawła VI, podkreślił że „religią” Soboru była miłość, całe bogactwo doktrynalne było zwrócone zaś w jednym kierunku: by służyć człowiekowi w każdym jego położeniu, w każdej jego chorobie i w każdej jego potrzebie. Jedną z wielkich nowości Soboru było przyjęcie nowej perspektywy, w myśl której człowiek nie może tkwić w przeszłości, ale musi wyruszyć w drogę ku przyszłości, i podejmować zgodnie z wolą Bożą zadanie przemiany siebie i świata.

– Sobór uczył, że duszą teologii ma stać się Pismo św., że teologia uczestnicząca ma być prowadzona w perspektywie wiary jako osobistego doświadczenia, zaangażowania, żywej tradycji.

Tytułowe „Radość i nadzieja” z zacytowanej przez o. prof. Kijasa soborowej „Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym”, znalazły się w centrum nowego spojrzenia na Kościół jako „kroczącego wraz z całą ludzkością”. Jednocześnie ojciec profesor zwrócił uwagę, na obecny kryzys wiary i Kościoła w kontekście Soboru Watykańskiego.

– Czy zamiast wejścia Kościoła w świat, świat nie wszedł do środka Kościoła? – zastanawiał się o. prof. Zdzisław Kijas. Przypomniał diagnozę papieża Benedykta XVI, który wskazywał na częsty brak wiary w rzeczywistą obecność Boga w Kościele i świecie (także wśród wysokich rangą duchownych) oraz na faktyczne odrzucenie odwiecznych, boskich praw moralnych.

Na UKSW kształci się 11 tys. studentów i doktorantów. W nowym roku akademickim studia na UKSW rozpoczęło ok. 4000 studentów, którzy będą się kształcić na 45 kierunkach. Immatrykulację nowo przyjętych studentów i doktorantów Uniwersytetu przeprowadziła dr hab. Anna Fidelus prof. ucz, prorektor do spraw studenckich i kształcenia. Po ślubowaniu głos zabrali: wiceprzewodniczący Zarządu Samorządu Studentów – Mateusz Zboiński oraz przewodnicząca Zarządu Samorządu Doktorantów – Mariola Pirek.

Na zakończenie uroczystości kard. Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz Wydziałów Kościelnych UKSW, udzielił zgromadzonym błogosławieństwa. On również życzył nam, by studiowanie odbywało się stacjonarnie, gdyż na nauce zdalnej ucierpiała personalna relacja mistrz-uczeń. – Najbardziej życzę Wam, żeby tej personalnej relacji pilnować i żeby nic ani nikt tej relacji nie zepsuł.

Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele władz kościelnych, państwowych oraz samorządowych m.in.: abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej,bp Romuald Kamiński, bp diecezji warszawsko-praskiej, bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, bp Jacek Grzybowski, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, Marcin Martyniak, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Elżbieta Lanc, członek zarządu Województwa Mazowieckiego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy