Reklama

    Nowy numer 13/2023 Archiwum

Pandemia obniżyła liczbę uczęszczających na niedzielne Msze św. Najnowsze dane ISKK

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza przedstawił statystykę dominicantes i communicantes za 2021 r.

Mimo obowiązujących 26 września 2021 r. pandemicznych obostrzeń (wierni mogli zajmować połowę wszystkich miejsc w świątyniach) Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza zdecydował się na przeprowadzenie corocznego badania w polskich kościołach. Ich wyniki zaprezentowano w "Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia" z zastrzeżeniem, że  dane dotyczące dominicantes (osób uczestniczących w niedzielnej Mszy św.) i communicantes (osób przystępujących do komunii św.) nie są miarodajne. 

Przy obostrzeniach obowiązujących w dniu badania, wskaźnik dominicantes w skali kraju wyniósł 28,3 proc., zaś communicantes 12,9 proc. W archidiecezji warszawskiej odpowiednio: 19,3 proc. i 10,3 proc., a w diecezji warszawsko-praskiej: 22,2 proc. i 11,2 proc. W porównaniu z rokiem 2020 w kolejnym wzrosła liczba udzielanych Komunii św.

Chociaż wyraźnie zmniejszyła się liczba kleryków wstępujących do seminariów, archidiecezja warszawska ma ich najwięcej w skali kraju (100). Jest to też diecezja z dużą liczbą kapłanów (773). Więcej od niej mają diecezje: tarnowska (1070), krakowska (1056), przemyska (797). W diecezji warszawsko-praskiej posługuje 445 księży.

Mniej więcej o jedną piątą wzrosła liczba zawieranych w Kościele małżeństw sakramentalnych.

W 2021 roku, w Polsce działalność duszpasterską prowadziły 10 352 parafie katolickie, z czego 672 stanowiły parafie zakonne. Największa liczba parafii znajdowała się na terenie diecezji tarnowskiej (453, w tym 17 parafii zakonnych), krakowskiej (448, w tym 56 parafii zakonnych) i poznańskiej (415, w tym 21 parafii zakonnych). Najwięcej parafii zakonnych znajduje się na terenie diecezji krakowskiej, szczecińsko-kamieńskiej i wrocławskiej. Najmniejszymi, pod względem liczby parafii, diecezjami łacińskimi są: Ordynariat Polowy WP, diecezja drohiczyńska, białostocka, bydgoska i ełcka. Do wszystkich diecezji należało 23 984 księży w 2021 roku, czyli o ponad 200 księży mniej niż w roku poprzednim. Najwięcej księży było w diecezji tarnowskiej (1 512), krakowskiej (1 145) oraz katowickiej (1 007). Najmniejszymi diecezjami pod względem liczby księży (nie wliczając Ordynariatu Polowego WP) były: drohiczyńska (253), elbląska (262) i ełcka (302). Liczba alumnów diecezjalnych w 2021 roku wynosiła 1,3 tys. i jest to znaczący spadek w porównaniu do roku poprzedniego (z wartości 1,6 tys.). W przeliczeniu na 100 księży inkardynowanych, najwięcej alumnów diecezjalnych studiuje w diecezji warszawskiej (11/100), elbląskiej (9/100) oraz warszawsko-praskiej (9/100), najmniej zaś w diecezjach bydgoskiej (2/100) oraz zielogórsko-gorzowskiej (3/100).

W roku szkolnym 2021/22 na lekcje religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych uczęszczało 82 proc. uczniów, co stanowi spadek o 3,3 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii w szkole odnotowano w diecezjach: tarnowskiej (97 proc.), przemyskiej (97 proc.) i rzeszowskiej (96 proc.), zaś najniższy w diecezji wrocławskiej (63 proc.) i warszawskiej (66 proc.).

« 1 »
DO POBRANIA: |
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy