Nowy numer 09/2024 Archiwum

Kard. Nycz laureatem nagrody "Ku chwale"

Wręczenie statuetki odbyło się 26 stycznia w Instytucie Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu, a laudację na cześć uhonorowanego wygłosił abp Wojciech Polak.

Kard. Kazimierz Nycz został tegorocznym laureatem nagrody „Ku chwale” ustanowionej przez kard. Józefa Glempa w 2009 roku. Wręczenie statuetki odbyło się 26 stycznia w Instytucie Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu, a laudację na cześć uhonorowanego wygłosił abp Wojciech Polak.

- Idąc śladem św. Jana Pawła II, kard. Nycz pozostaje wierny Ewangelii i tradycji, będąc jednocześnie otwartym na dialog i współpracę ze światem - mówił prymas Polski.

Przypominając życiową i kapłańską drogę kard. Nycza, abp Wojciech Polak wskazał na jego otwartość wyrażającą się w biskupim zawołaniu „Z ludu i dla ludu”, a jednocześnie odwagę i roztropność w podejmowaniu tematów i spraw trudnych.

- Jego rozważny głos podczas posiedzeń Rady Stałej KEP, której jest wieloletnim członkiem czy w czasie zebrań plenarnych, z charakterystyczną dla niego zdolnością do syntezy i do wskazywania istoty poruszanych zagadnień, sprzyja uchwyceniu zasadniczych kierunków i nakreśleniu konkretnych zobowiązań w długich niekiedy pasterskich debatach - stwierdził. - Od wielu lat i wśród zmieniających się sił i opcji politycznych bierze udział w dialogu Kościoła i państwa, będąc członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP. Przypomina przy tym, że Kościół może i powinien wypowiadać się w sprawach politycznych, ale tylko w tych, jakie określa społeczna nauka Kościoła. W związku z tym stale przywołuje podstawową zasadę, jaką jest troska o dobro wspólne i o to jasno apeluje do polityków wszystkich, często zwaśnionych ze sobą opcji i stron politycznych - podkreślił prymas Polski.

Metropolita gnieźnieński wspomniał także w laudacji o wielkim dziele zapoczątkowanym przez kard. Józefa Glempa, a ukończonym przez kard. Kazimierza Nycza - Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie.

- Mimo trudności i wielorakich wyzwań, cierpliwie doprowadził do ukończenia i otwarcia tego Narodowego Wotum dla wiernych. Zainicjował przy Świątyni Opatrzności Bożej obchody Święta Dziękczynienia, które stały się okazją do kształtowania w sercach Polaków postawy wdzięczności nie tylko za odzyskaną wolność, ale za wszelkie dobro, jakie otrzymujemy w wymiarze indywidualnym, rodzinnym, narodowym i społecznym - zaznaczył prymas.

Podziękował też arcybiskupowi warszawskiemu za ogromny szacunek, wrażliwość serca oraz troskę o osobę, życie i dzieło prymasa z Kujaw.

- Patrząc na jego pracowitość i oddanie Kościołowi, powiedziałeś kiedyś, że życzyłbyś każdemu mieć takiego poprzednika. My, dziś, tu, w Inowrocławiu, w miejscu urodzenia i chrztu prymasa Józefa Glempa, wręczając Tobie z wdzięcznością ustanowioną przez niego statuę "Ku chwale", pragniemy podziękować za to, że ma on w Twojej osobie takiego właśnie następcę - zakończył abp Wojciech Polak.

Dziękując za wyróżnienie, kard. Kazimierz Nycz przyznał, że traktuje nagrodę „nie tylko i nie przede wszystkim za zasługi, ale dla zasług”. Wspominając swojego poprzednika, z perspektywy świadka mówił o przełomowych i trudnych wydarzeniach w prymasowskiej posłudze kard. Józefa Glempa, dzieląc się spostrzeżeniami i faktami, które stanowiły uzupełnienie i dopowiedzenie do wygłoszonych wcześniej konferencji historycznych. Nawiązując do przemówienia abp. Wojciecha Polaka, potwierdził, że kard. Glemp był rzeczywiście człowiekiem niezwykłej pracowitości, ale także wielkiej pokory, uporu i dyskrecji. Będąc w Warszawie, tęsknił za Gnieznem i za ziemią kujawską, do której - jak przyznał kard. Nycz - zawsze miał wielki szacunek.

Wręczenie nagrody odbyło się podczas spotkania wspomnieniowego „Człowiek Opatrzności” z okazji 11. rocznicy śmierci kard. Józefa Glempa z udziałem zaproszonych prelegentów i mieszkańców Inowrocławia. Oprócz kard. Kazimierza Nycza referaty poświęcone prymasowi z Kujaw wygłosili prof. Michał Białkowski z UMK w Toruniu oraz dziennikarz i publicysta Grzegorz Polak.

Instytut Prymasa Józefa Glempa, gdzie odbyło się spotkanie, istnieje od 2009 roku. Celem placówki jest promocja duchowej kultury Kujaw, a zadania te są realizowane poprzez działalność edukacyjną, w szczególności organizacje wystaw i prelekcji. Sama nagroda „Ku chwale” została ustanowiona przez prymasa Glempa wraz z powstaniem instytutu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy