Nowy numer 15/2024 Archiwum

Ks. Kadziński z zakazem działalności duszpasterskiej

Metropolita warszawski zakazał kapłanowi pracy katechetycznej, sprawowania sakramentu pokuty oraz publicznego sprawowania Najświętszej Eucharystii.

Kuria archidiecezji warszawskiej opublikowała komunikat w sprawie księdza Łukasza Kadzińskiego, wobec którego blisko rok temu pojawiły się publiczne zarzuty o działalność noszącą znamiona sekciarskiej. Do kurii zgłosiły się osoby, których świadectwa wskazywały na możliwość poważnych nadużyć w działalności m.in. tego kapłana. Pojawiały się również obszerne materiały w mediach, które wraz z zeznaniami świadków stały się podstawą wszczęcia wstępnego dochodzenia dotyczącego księży Łukasza Kadzińskiego i Jacka Gomulskiego. W efekcie postępowania kard. Kazimierz Nycz zabronił dalszej działalności duszpasterskiej ks. Łukaszowi Kadzińskiemu, wskazując mu miejsce odosobnienia oraz informując o rozpoczęciu przekazywania dokumentacji do Watykanu.

Publikujemy treść dzisiejszego komunikatu, podpisanego przez ks. Michała Turkowskiego, delegata metropolity warszawskiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej.

"Niniejszym informuję, że dochodzenie kanoniczne, mające na celu zbadanie zarzutów stawianych ks. Łukaszowi Kadzińskiemu, prezbiterowi archidiecezji warszawskiej dobiegło końca. W związku z powyższym, rozpoczęto procedurę skierowania zgromadzonej dokumentacji do kompetentnych Dykasterii Kurii Rzymskiej.

Zważywszy na to, że ks. Łukasz Kadziński właściwie wzywany trzykrotnie po odbiór dekretu, nie stawił się, nie podając jednocześnie słusznej przyczyny, dekret należy uważać za doręczony w myśl kan. 56 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Dlatego też, mając na uwadze dobro wspólne informuję, że stosownie do wymogów określonych w kanonach: 392, 1339 oraz 1722 KPK oraz statutu 40 p. 1 i 6 IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej, celem zapobieżenia dalszemu zgorszeniu i zagwarantowania właściwego przebiegu podejmowanych czynności prawnych, po wysłuchaniu rzecznika sprawiedliwości, Arcybiskup Metropolita Warszawski, zakazał Księdzu Łukaszowi Kadzińskiemu z dniem dzisiejszym prowadzenia jakiejkolwiek działalności duszpasterskiej, katechetycznej, sprawowania świętej posługi, tj. sakramentu pokuty oraz publicznego sprawowania Najświętszej Eucharystii. Zostało mu również w tym dekrecie wskazane miejsce odosobnienia. Nie zastosowanie się do w/wym. środków zapobiegawczych może skutkować nałożeniem sankcji karnych".

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy