Nowy numer 15/2024 Archiwum

Dlaczego zginął Mesjasz?

Dlaczego tak popularny Nauczyciel skończył na krzyżu? Kim byli sędziowie i oskarżyciele? Do jakich frakcji religijnych należeli? Wyjaśniają w najnowszej książce wydanej przez Frondę ks. prof. Waldemar Chrostowski i Paweł Lisicki.

Publikacja "Rozmowy jerozolimskie. Dlaczego zginął Mesjasz" to zapis dużej części rozmów przeprowadzonych w Ziemi Świętej w listopadzie 2022 r. na potrzeby filmu "Kto zabił Jezusa?". Większość nagrań została wykonana w Jerozolimie i nad Jeziorem Galilejskim. Paweł Lisicki nakreśla w nich tło historyczne, polityczne i społeczne, a ks. prof. Chrostowski skupia się na wymiarze teologicznym i religijnym.

- Choć rozmawiałem z różnymi znawcami historii Jezusa i Izraela, to pod wieloma względami ks. Chrostowski jest przewodnikiem po Ziemi Świętej niezrównanym. Nie tylko ze względu na wiedzę, erudycję i znajomość teoretyczną kwestii biblijnych, ale także dlatego, że świetnie zna współczesny Izrael i jak nikt inny umie się po nim poruszać - mówi P. Lisicki.

Obaj autorzy są przekonani, że ziemia Izraela jest "piątą Ewangelią", że jej drzewa, drogi, wyschnięte rzeki, jezioro, domy, zapachy, zgiełk i cisza, pustynie i góry odsłaniają historię narodzin, życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa z Nazaretu. - Oprócz solidnej dawki wiedzy czytelnik zyska doświadczenie specyficznego i niepowtarzalnego kolorytu. Dowie się, w jaki sposób żył ówczesny Izrael, jak wyglądały toczone spory o to, kim ma być Mesjasz, ale przede wszystkim dojdzie do wniosku, że Jezus był prawdziwym Mesjaszem Izraela - mówi P. Lisicki.

Publikacja sięga do wielu wieków przed Jezusem, wyjaśnia przyczyny, określa kontekst, pokazuje też prawdę, że Jezusa chcieli zabić wielokrotnie, ale stało się to dopiero wtedy, kiedy On się na to zgodził. Książka jest swego rodzaju wywiadem. Pytania już same w sobie przekazują dużo informacji, a odpowiedzi są wyczerpujące i wielowątkowe. "Według biblijnego sposobu myślenia prorok to człowiek, który wnikliwie, rzetelnie i z Bożej perspektywy patrzy na teraźniejszość oraz tak samo wnikliwie, rzetelnie i z Bożej perspektywy spogląda na przeszłość, a robi to po to, żeby dzięki obrachunkowi z przeszłością i teraźniejszością kształtować na tej podstawie przyszłość, czyli nie tyle zapowiadać przyszłość, ile ją kształtować. Prorok wywiera zatem wpływ na to, co się wydarzy, przede wszystkim dzięki temu, że przemawia do ludzkich sumień. Specyfika mesjanizmu prorockiego, w porównaniu z mesjanizmem kapłańskim i królewskim, polega na tym, że mesjanizm prorocki jest zdecydowanie bardziej zinterioryzowany, uwewnętrzniony - skierowany do serca i sumienia człowieka, które wymagają obrachunku ze sobą i przemiany" - wyjaśnia w jednym miejscu ks. prof. Chrostowski.

Dziesięć rozmów jest zilustrowanych współczesnymi fotografiami Izraela, malowidłami czy makietą świątyni jerozolimskiej.

Wydawnictwo Fronda ufundowało dla Czytelników książki. Otrzymają je nadawcy 5. i 10. e-maila z hasłem: "Rozmowy jerozolimskie", wysłanego do nas na adres: warszawa@gosc.pl z podaniem imienia i nazwiska oraz danych niezbędnych do wysyłki.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu ogólnego konkursów  w Gościu Niedzielnym dostępnego na stronie https://www.igomedia.pl/doc/4733137.OGOLNY-REGULAMIN-KONKURSOW-INSTYTUTU-GOSC-MEDIA .

Przystąpienie do konkursu jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu.

Administratorem danych osobowych jest Instytut Gość Media (Organizator). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu przeprowadzenia konkursu, przez okres do zakończenia całego postępowania konkursowego. Dane osobowe mogą być udostępniane partnerom, realizującym z Administratorem powyższy cel oraz uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia konkursu, jak i opublikowanie wyników mogą zostać wycofane przez kontakt na adres e-mail: sekretariat@igomedia.pl.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy