Dyspensa od mięsa

Kard. Kazimierz Nycz oraz bp Romuald Kamiński udzielili dyspensy od spożywania pokarmów mięsnych na piątek 31 maja.

W archidiecezji warszawskiej oraz diecezji warszawsko-praskiej nie obowiązuje w ten dzień wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Kardynał Nycz oraz bp Kamiński  udzielili dyspensy od spożywania mięsa w piątek po uroczystości Bożego Ciała.

"Na podstawie kanonu 87 § 1, uwzględniając treść kanonu 1250-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego, mając na uwadze dobro duchowe wiernych diecezji warszawsko-praskiej, biskup Romuald Kamiński udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i od zachowania charakteru pokutnego dnia przypadającego w piątek, 31 maja 2024 roku. Z dyspensy mogą skorzystać diecezjanie oraz goście, którzy w tym dniu będą przebywali na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Osoby, które dobrowolnie pragną skorzystać z dyspensy, zobowiązane są zrealizować czyn pokutny o charakterze duchowym lub materialnym, ofiarowany w intencji chorych, ubogich, cierpiących lub uchodźców" - poinformował ceremoniarz diecezjalny ks. Tomasz Kalinowski.

W Polsce piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje od ukończenia 14. roku życia. Wynika to z charakteru piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy - zgodnie z kan. 1249-1250 Kodeksu prawa kanonicznego - powinni "modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość". Wyjątkiem są jedynie przypadające wtedy uroczystości. Jeśli zatem w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od pokutnego przeżywania tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..