Gotowi do drogi

Modlitwa i Msza św. na obozie to dla wilczków i harcerzy coś naturalnego.

W sobotę 22 czerwca Skauci Europy z całej Warszawy i okolic spotkali się na Pradze, aby przeżyć coroczne rozesłanie na wakacyjne obozy. Osiem hufców modliło się, oddając Bogu wszystkie działania podjęte w ciągu roku oraz prosząc o błogosławiony i owocny czas letnich obozów.

Spotkanie rozpoczęła Eucharystia w katerze praskiej pod przewodnictwem bp. Jacka Grzybowskiego, który nawiązując do Ewangelii, zachęcił harcerzy, aby żyli tu i teraz, aby podczas gier, przygotowań do obozów i wędrówek potrafili przeżywać dobrze teraźniejszość bez zbytniego zagubienia w przeszłości oraz patrzyli trzeźwo w przyszłość, ufnie zawierzając wszystko Panu.
Po Eucharystii w parku Skaryszewskim miał miejsce apel na rozesłanie na obozy i wędrówki letnie. Zwieńczeniem spotkania była wielka gra dla wilczków, harcerek, harcerzy, szefów i rodziców.

Gotowi do drogi   Na trasie żółtej i zielonej czekały na uczestników zadania związane z umiejętnościami zdobywanymi na co dzień przez skautów. Monika Wójcik /Skauci Europy

Charakterystyczne dla większości obozów skautów jest tworzenie we własnym zakresie całej infrastruktury na wyjazdach, co daje szanse nauczenia się tego od bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów oraz sprzyja integracji. Integralnym elementem formacji jest wiara w Boga i dlatego na obozach odprawiane są Msze św.

« 1 »