Felietoniści "Gościa Niedzielnego" nagrodzeni!

Ewa Czaczkowska i Milena Kindziuk odebrały 24 czerwca z rąk kard. Nycza medale "Zasłużeni dla Archidiecezji Warszawskiej". Gratulujemy.

Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w archikatedrze warszawskiej, w dniu kiedy parafia katedralna przeżywa odpust.

Poniżej publikujemy pełną listę osób odznaczonych i uzasadnienie wyboru.

Dr Ewa Czaczkowska – w ostatnim czasie podejmuje merytoryczną pracę związaną z organizacją obchodów 40. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Jerzego Popiełuszki, a wcześniej wniosła duży wkład w proces beatyfikacyjny bł. Stefana Kard. Wyszyńskiego. Jako dziennikarka i historyk swoimi publikacjami przyczyniła się do upowszechnienia w społeczeństwie wiedzy na temat świętych i błogosławionych.

Dr Milena Kindziuk – autorka książek, dziennikarka, publicystka, członek różnych kościelnych gremiów eksperckich. Od 30 lat zaangażowana w działalność medialną na rzecz archidiecezji warszawskiej. Badaczka życia i działalności ks. Popiełuszki oraz propagatorka kultu bł. prymasa Wyszyńskiego, autorka biografii kard. Józefa Glempa. Współpracuje z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

Aneta Liberacka – od ponad 10 lat tworzy portal Stacja7.pl, związanym z archidiecezją warszawską. Portal przyczynia się do upowszechnienia treści religijnych w internecie, w multimedialnej, atrakcyjnej i nowoczesnej formie, przy okazji poszerzając możliwości kreacyjne Biura Prasowego Archidiecezji Warszawskiej.

Prof. Paweł Skibiński – od wielu lat współpracuje z archidiecezją warszawską w zakresie projektów związanych z dokumentacją życia bł. kard. Stefana Wyszyńskiego („Pro memoria”), kard. Józefa Glempa i Jana Pawła II. Bierze udział w projektach związanych z popularyzacją wiedzy o błogosławionych Kościoła warszawskiego. Jego eksperckie wypowiedzi o roli Kościoła w ostatnich dziesięcioleciach stały się kluczowe w podejmowanych w przestrzeni medialnej dyskusjach i debatach.

Paweł Kęska – od kilku lat jest odpowiedzialny za rozwój Muzeum bł. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. St. Kostki w Warszawie, ostatnio kieruje społecznym komitetem organizującym wydarzenia 40. rocznicy jego męczeńskiej śmierci. Współtworzył zespół Caritas Polska. Prowadzi działalność publicystyczną, jest autorem książek i audycji radiowych i telewizyjnych o tematyce religijnej.

Ewa Abgarowicz – współtwórca Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich i pierwsza prezes. Ma wielkie zasługi w dziedzinie konserwacji, przechowywania, zabezpieczania  czy opisywania zbiorów dokumentujących 650 lat historii polskich Ormian.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk – prezes Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Ma wielkie zasługi w rozwoju tej fundacji, w organizacji Muzeum Ormian Polskich, Wirtualnego Archiwum Polskich Ormian, Skarbnicy wiedzy o polskich Ormianach.

W parafiach zostali wyróżnieni:

1. Parafia św. Jana Chrzciciela w Warszawie, archikatedra warszawska:
Edyta Czerwińska – od 26 lat nauczyciel wychowania przedszkolnego. Zelatorka wspólnoty Żywego Różańca przy bazylice archikatedralnej oraz kronikarz parafii archikatedralnej, a także organizator pielgrzymek parafialnych.
Siostra Maria Koźlakiewicz – ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo posługująca w parafialnym Caritas. Przez 20 lat posługi na rzecz chorych i cierpiących mieszkających na terenie parafii dała się poznać jako osoba wielkiej wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka, jako kompetentna pielęgniarka oraz przystań duchowa dla zagubionych.
Zdzisław Łapiński – szef zespołu liturgicznego od 36 lat posługujący w archikatedrze warszawskiej jako osoba odpowiedzialna za przygotowania procesji parafialnych i diecezjalnych w ramach różnych wydarzeń liturgicznych.

Pozostali członkowie zespołu liturgicznego od wielu lat posługujący jako asysta liturgiczna z okazji różnych uroczystości w zakresie parafialnym i diecezjalnym:
    • Andrzej Denkiewicz
    • Tadeusz Komuda
    • Marek Nojek
    • Krzysztof Nowakowski
    • Konrad Wiśniewski

Członkowie Chóru Archikatedry Warszawskiej wykazujący się dużym zaangażowaniem w działalność i rozwój chóru:
    • Beata Gniadek
    • Wojciech Konupek
    • Magdalena Kranc
    • Grażyna Wyszyńska.

2. Parafia Miłosierdzia Bożego w Grójcu:
    • Ewa Potocka – lekarz, zaangażowana w pracę w Caritas archidiecezji. Otacza opieką osoby terminalnie chore w Hospicjum Domowym działającym przy parafii.
    • Piotr Pękacki – organista. Od początku istnienia parafii organizuje śpiew w kościele. Założył scholę dziecięcą i młodzieżową oraz chór parafialny.
    • Arkadiusz Kacprzak – szafarz nadzwyczajny. Zaangażowany w życie miejscowego kościoła. Stanowi nieocenioną pomoc dla duszpasterzy.

3. Parafia Świętej Trójcy w Chynowie:
    • Ewa Walkiewicz – bardzo zaangażowana w życie parafii. Pełna poświęcenia pracuje jako zakrystianka, a wcześniej pomagała wielu księżom na plebanii. Cieszy się dobrą opinią parafian.
   
4. Parafia św. Anny w Warszawie Wilanowie:
Lucyna i Zdzisław Rudeccy – bardzo zaangażowani w życie parafii poprzez udział w organizowaniu uroczystości kościelnych. Wyróżniają się pracowitością, sumiennością i oddaniem sprawom parafii.

5. Parafia św. Zygmunta w Warszawie:
Małżeństwa uczestniczące w formowaniu młodych w projekcie „Post cresima” w parafii św. Zygmunta. Dla młodych otworzyli oni swoje serca i domy i dzielą się z nimi swoim doświadczeniem wiary nie tylko w ciągu roku pracy, ale i podczas obozów wakacyjnych.

Są to:
    • Zbigniew i Małgorzata Burdzy
    • Dariusz i Marzena Gutowscy
    • Artur i Kinga Jastrzębscy
    • Piotr i Barbara Kozłowscy
    • Filip i Joanna Kwiatek
    • Cezary i Zofia Letza
    • Andrzej i Małgorzata Onuch
    • Wojciech i Elżbieta Paradowscy
    • Robert i Agnieszka Suwała
    • Dariusz i Barbara Włodarczyk
    • Leszek i Aneta Zajączkowscy

6. Parafia Najświętszego Zbawiciela w Warszawie:
    • Anna Pawłowska
    • Ewa Adamska
    • Tadeusz Adamski
    • Anna Pawłowska oraz Ewa Adamska od kilku lat koordynują pracę Parafialnego Zespołu Caritas. Obie panie wykazują ogromne zaangażowanie, z oddaniem służąc osobom potrzebującym. Zorganizowały wiele inicjatyw na terenie parafii – szkoleń, warsztatów, pielgrzymek, zbiórek na rzecz potrzebujących.
    • Tadeusz Adamski, architekt, od lat jest prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Angażuje się w życie parafii i inicjuje wiele wydarzeń takich jak: propagowanie i dystrybucja prasy katolickiej oraz książek, spotkania formacyjne, organizowanie projekcji filmowych i koncertów parafialnego chóru.
    • Aleksandra Brochocka – od lat związana z Sekcją Rodzin Klubu Inteligencji Katolickiej uczestniczyła w pracach zarządu Sekcji Rodzin KIK. Pełniła wiele różnych, ważnych ról w tej społeczności.
    • Hanna Kaczyńska – absolwentka Studium Życia Rodzinnego przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Po ukończeniu posługiwała w poradniach rodzinnych w parafiach: św. Augustyna, św. Stefana, św. Wawrzyńca, przygotowując narzeczonych do sakramentu małżeństwa. Posługuje jako osoba koordynująca pracę w Archidiecezjalnej Poradni Katolickiej w Warszawie.
    • Siostra Lidia Świder – ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Pracowała w Magdalence jako przełożona domu oraz w Ośrodku Rekolekcyjnym. Obecnie pełni posługę w Domu Samotnej Matki w Chyliczkach.

Medale Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej przyznawane są dwa razy w roku: w uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia i w uroczystość patronalną stołecznej archikatedry św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca. Otrzymują je przede wszystkim świeccy zaangażowani w prace na rzecz diecezji lub parafii.

Po raz pierwszy odznaczenie zostało przyznane w 2009 r.

« 1 »