Ks. Jerzy Popiełuszko patronem ofiar hejtu?

O tym, jak ks. Popiełuszko był nękany przez SB, również po śmierci, i o tym, że widział on w lęku główną przyczynę zniewolenia człowieka i społeczeństwa - mówili uczestnicy panelu w Pałacu Prezydenckim.

O nauczaniu społecznym ks. Popiełuszki mówiła dr Ewa Czaczkowska z UKSW.  Zwróciła uwagę, że kapłan zainteresował się tym tematem dopiero w 1980 r. Miał świadomość swoich braków, dlatego dokształcał się, dbając również o kształcenie osób, którym duszpasterzował. Zaznaczyła, że w swoich kazaniach nie głosił własnej nauki, ale - jak sam podkreślał - przekazywał treści zawarte w Ewangelii i nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego oraz papieża Jana Pawła II.

Dr Czaczkowska zwróciła uwagę, że ks. Popiełuszko wywodził miłość ojczyzny z czwartego przykazania. Mówił o zobowiązaniu do zachowania kultury chrześcijańskiej, pamięci o przeszłości. Nie gloryfikował jednak powstań narodowych i walki, gdyż w swoim nauczaniu zwracał uwagę na wartość pokojowych rozwiązań. - W jego homiliach nie słychać też mesjanizmu polskiego, nie ma też rysu nacjonalistycznego i przeciwstawiania się innym narodom - mówiła badaczka.

Problem lęku w nauczaniu ks. Popiełuszki stał się tematem refleksji podjętej przez Pawła Kęskę, przewodniczącego Społecznego Komitetu Upamiętnienia 40. Rocznicy Porwania i Męczeńskiej Śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Zwrócił on uwagę, że ks. Popiełuszko widział w lęku główną przyczynę zniewolenia człowieka i społeczeństwa. Lęk bowiem może się stać przyczyną odejścia od prawdy. - Jeśli przekroczymy granice lęku i wybierzemy prawdę, uzyskamy wolność - mówił, przedstawiając nauczanie ks. Popiełuszki i podkreślając, że nie tylko kłamstwo, ale też bierność wobec kłamstwa włącza nas w system zniewolenia.

Paweł Kęska podkreślił, że wbrew obiegowej opinii młodzi ludzie interesują się ks. Popiełuszką. Trafia on jednak do nich nie przez wielkie słowa, jak patriotyzm czy ojczyzna, ale przede wszystkim przez wątki związane z jego człowieczeństwem, przez to, że umiał podjąć ryzyko dla drugiego człowieka, że mówił prawdę, był wolny. Przytoczył poruszające świadectwo jednej z młodych osób, która opowiedziała, że poznała historię ks. Popiełuszki i to pomogło jej przetrwać, gdy doświadczała hejtu w szkole.

« 1 2 3 »
oceń artykuł Pobieranie..